Giày bóng đá Nike sân tự nhiên sử dụng đinh cao FG, AG (sân có tự nhiên). Việc lựa chọn giày phù hợp với mặt sân không chỉ giúp người chơi đạt hiệu quả cao hơn mà còn tránh những chấn thương như lật cổ chân vì mất cân bằng.

Không tìm thấy sản phẩm. Vui lòng quay về Trang chủ