Danh mục giày Mitre tổng hợp tất cả những mẫu giày mới nhất của Mitre có các size từ 39-42. Các size 38; 43-44 do hạn chế sản xuất nên bị giới hạn về mẫu mã. Giày bóng đá Mitre tại Việt Nam hiện nay thường là giày đinh dăm TF (sân có nhân tạo) (Giày đá bóng sân cỏ nhân tạo)