Tại danh mục “Tuyển Nga” giới thiệu đầy đủ các mẫu áo đội tuyển quốc gia Nga mới nhất. Ngoài những mẫu áo chính thức của đội tuyển, mẫu áo dành cho fan…cũng được cập nhật trong danh mục