Tại danh mục “Tuyển Nhật” giới thiệu đầy đủ các mẫu áo đội tuyển quốc gia Nhật mới nhất. Ngoài những mẫu áo chính thức của đội tuyển, mẫu áo dành cho fan…cũng được cập nhật trong danh mục