Tại danh mục “Tuyển Thụy Sĩ” giới thiệu đầy đủ các mẫu áo đội tuyển quốc gia Thụy Sĩ mới nhất. Ngoài những mẫu áo chính thức của đội tuyển, mẫu áo dành cho fan…cũng được cập nhật trong danh mục